Image-empty-state.png

Thầy Nguyễn Hoàng Lộc

Chuyên Gia Ngôn Ngữ và Thuyết Trình Yoga

THẦY YOGI THIÊN ĐỒNG

  • Thành viên Ban Chuyên Môn Học Viện GHS Academy

  • Kinh nghiệm thực hành và giảng dạy Ngôn ngữ Anh từ 2013

  • Chuyên gia đào tạo Triết Lý Yoga, Phương Pháp Giảng Dạy và xây dựng hình ảnh HLV chuyên nghiệp