Image-empty-state.png

Cô Nguyễn T.Đỗ Hạnh

Chuyên Gia Trị Liệu Phục Hồi Tự Nhiên

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO YOGA VÀ THIỀN

  • Thành viên Ban Giảng Huấn Học Viện GHS Academy

  • Kinh nghiệm thực hành và giảng dạy Yoga và Thiền từ năm 2011

  • Chuyên gia Thiền Khí Tâm, chuyên môn Yoga và Thiền.

  • Bằng chứng nhận:Hatha Yoga Alliance 200 giờ của Mỹ
    Ashtanga Vinyasa 300 giờ của Golden Hearts Group
    Hướng dẫn viên Thiền Khí Tâm 100 giờ của Golden Hearts Group
    Chuyên môn Yoga, cấp bởi Tổng Cục Thể Thao Việt Nam.

123-456-7890