Yoga at Home
LOGO TTV WHITE.png

Yoga & Thiền Blog

Search

Tại sao Yoga có thể chữa bệnh tự nhiên? Người mới bắt đầu tập Yoga trị liệu cần phải đọc!

Updated: Mar 19


Bạn là người mới, muốn bắt đầu học Yoga nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu?

Bạn có vấn đề sức khỏe, cần chữa bệnh nan y và tìm đến Yoga trị liệu, nhưng không biết tập Yoga trị liệu tại nhà có ổn không? Bài viết này là một nơi tuyệt vời để bắt đầu trả lời những câu hỏi bên trong bạn đó.


MỤC LỤC:

5 Thể Con Người - Khởi Nguồn Của Yoga Trị Liệu Tự Nhiên

Tại Sao Yoga Có Thể Trị Liệu Tự Nhiên, Chữa Bệnh Không Cần Thuốc?

Cơ Thể - Cỗ Máy Kì Diệu Chờ Được Khám Phá

Bệnh Không Tự Sinh Cũng Không Tự Diệt - Tất Cả Là Do Mình!

Lời Kết


5 THỂ CON NGƯỜI - KHỞI NGUỒN CỦA YOGA TRỊ LIỆU TỰ NHIÊN


“Từ sức khỏe (health) có nghĩa gốc từ từ toàn vẹn (whole). Chỉ khi có một cảm giác toàn vẹn trong cơ thể, tâm trí và tinh thần của bạn, chỉ khi bạn cảm thấy hoàn thiện bên trong chính mình, bạn mới có thể nói rằng bạn đang khỏe mạnh." - Sadhguru.


Điều này có nghĩa là quay trở về, hợp nhất với tự nhiên. Trong Yoga, chúng ta nhìn con người dưới góc độ 3 thể toàn diện, với 5 lớp vỏ từ cơ thể vật lý tới cơ thể tâm linh phúc lạc.

- Annamaya kosha - cơ thể vật chất, dùng để chỉ da, cơ, xương, của bạn v.v.

- Pranamaya kosha, cơ thể năng lượng, đề cập đến sự lưu thông của hơi thở

- Manomaya kosha, cơ thể tâm trí, đề cập đến hệ thống thần kinh

- Vijanamaya kosha, cơ thể trí tuệ, đề cập đến trí tuệ Vũ Trụ trong bạn.

- Anandamaya kosha, cơ thể c